Câu hỏi phỏng vấn Backtracking
Câu hỏi

Tại sao kỹ thuật này được gọi là "Backtracking"?

Câu trả lời

Kỹ thuật Backtracking được gọi là "Backtracking" vì nó hoạt động theo nguyên tắc đảo ngược trạng thái trong quá trình tìm kiếm giải pháp.

  • Quay lại các bước trước đó: Khi một vấn đề phức tạp không thể giải quyết trực tiếp, backtracking thực hiện từng bước một và sau mỗi bước, kiểm tra xem nó có phải là giải pháp đúng hay không.
  • Nguyên lý "trở về": Khi không thể tiến lên một bước nữa hoặc khi một giải pháp không thích hợp, backtracking sẽ "quay lại" các bước trước đó để thử các lựa chọn khác.

**Từ "Backtracking" xuất phát...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DFS (Depth First Search) là thuật toán gì cho đồ thị và nó hoạt động như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa kỹ thuật Backtracking và kỹ thuật Exhaustive Search là gì?

entry

Backtracking là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào