Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Tại sao ngôn ngữ Go được tạo ra?

Câu trả lời

Ngôn ngữ Go được tạo ra bởi Google để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng trong phần mềm khi nguồn lực phần cứng bị hạn chế. Ba kỹ sư của Google, Robert Griesemer, Rob Pike, và Ken Thompson, đã cảm thấy mệt mỏi với sự phức tạp của C++ và thiếu một ngôn ngữ đơn giản cung cấp hiệu suất biên dịch và thực thi hiệu quả. Vì vậy, vào ngày 21 tháng 9 năm 20...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Tại sao nên học Golang?

middle

Sự khác biệt giữa C.sleep()time.Sleep() trong Go là gì?

middle

Trong ngôn ngữ Go có cấu trúc foreach không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào