Câu hỏi

Tên một số triển khai hàng đợi và so sánh chúng dựa trên hiệu suất của các hoạt động?

Câu trả lời

Có một số cách triển khai hàng đợi khác nhau trong lập trình, và mỗi cách sẽ có hiệu suất khác nhau cho các hoạt động cơ bản của hàng đợi.

  1. Danh sách liên kết đơn: Sử dụng danh sách liên kết để triển khai hàng đợi. Hiệu suất thêm và xóa là O(1) ở cuối danh sách nhưng có thể là O(n) ở đầu danh sách.
  2. Danh sách liên kết kép: Triển khai bằng cách sử dụng danh sách liên kết kép. Điểm mạnh là có thể xóa ở đầu và cuối hàng đợi với hiệu suất O(1), nhưng đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn so với danh sách liên kết đơn.
  3. Mảng động: Sử dụng một mảng có thể thay đổi kích thước để triển khai hàng đợi. Thêm v...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tên phương pháp hiệu quả nhất để triển khai Stack và Queue cùng nhau là gì?

junior

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

junior

Tại sao và khi nào tôi nên sử dụng cấu trúc dữ liệu Stack hoặc Queue thay vì Arrays/Lists?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào