Câu hỏi

Lợi ích của Hàng đợi Circular là gì?

Câu trả lời

Hàng đợi Circular có những lợi ích sau:

  1. Tận dụng không gian lưu trữ: Sử dụng mảng vòng, giúp tận dụng tối đa không gian bộ nhớ. Khi đến cuối m...
Bạn cần đăng nhập để xem