Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

WebView trong Android là gì?

Câu trả lời

Trong Android, WebView là một thành phần giao diện người dùng (UI) cho phép các ứng dụng hiển thị nội dung web trực tiếp bên trong ứng dụng mà không cần mở một trình duyệt web riêng biệt. WebView là một lớp mở rộng của View và nó cho phép ứng dụng tải và hiển thị nội dung web như HTML, CSS, JavaScript, v.v.

Các đặc điểm chính của WebView bao gồm:

  • Hiển thị Nội Dung Web: WebView có thể được sử dụng để hiển thị trang web từ URL hoặc hiển thị nội dung HTML tùy chỉnh.
  • Tích Hợp JavaScript: Mặc định, JavaScript trong WebView bị vô hiệu hóa. Bạn cần phải kích hoạt JavaScript nếu trang web bạn muốn tải sử dụng JavaScript.
  • Tùy Chỉnh và Kiểm Soát: Bạn có thể tùy chỉnh và kiểm soát cách WebView tải và hiển thị nội dung web, bao gồm việc xử lý các sự kiện như lỗi tải trang, điều hướng trang, v.v.
    -...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cơ sở dữ liệu nào được sử dụng trong Android?

middle

Trong Android, có các dạng context nào?

senior

Sự khác biệt giữa ServiceThread trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào