Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Có những cách nào để ẩn một phần tử với CSS?

Câu trả lời

Có nhiều cách để ẩn một phần tử trong CSS, mỗi cách có những ưu và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 1. Sử dụng display: none;:

  • Ẩn hoàn toàn phần tử khỏi trang và không chiếm không gian.
  • Phần tử không thể tương tác và không ảnh hưởng đến bố cục của các phần tử khác.
 2. Sử dụng visibility: hidden;:

  • Ẩn phần tử nhưng vẫn chiếm không gian trong bố cục.
  • Phần tử không thể tương tác nhưng không gian của nó vẫn được giữ nguyên.
 3. Sử dụng opacity: 0;:

  • Làm cho phần tử trở nên trong suốt nhưng vẫn chiếm không gian và có thể tương tác.
  • Có thể sử dụng cho hiệu ứng chuyển đổi mờ dần.
 4. **Sử dụng position: absolute; hoặc position: fixed; kết hợp với thuộc tính left hoặ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm sao để biết trình duyệt có hỗ trợ một thuộc tính CSS hay không?

middle

:root pseudo-class trong CSS để làm gì?

middle

Hãy giải thích sự khác biệt giữa các thuộc tính box-sizing trong CSS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào