Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Các phương thức Swing nào là thread-safe trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, không phải tất cả các phương thức của Swing là thread-safe. Swing là một thư viện giao diện người dùng (GUI) cho Java, và nó được thiết kế để làm việc chủ yếu trên một luồng đơn lẻ được gọi là "Event Dispatch Thread" (EDT). Để đảm bảo rằng giao diện người dùng hoạt động mượt mà và không gặp vấn đề về đồng bộ hóa, hầu hết các thao tác cập nhật giao diện người dùng của Swing phải được thực hiện trên EDT.

Các phương thức Swing thread-safe bao gồm:

 1. invokeLater(Runnable)invokeAndWait(Runnable) của lớp SwingUtilities hoặc EventQueue: Các phương thức này được sử dụng để đặt một đối tượng Runnable vào hàng đợi của EDT. invokeLater sẽ lên lịch thực thi Runnable sau khi tất cả các sự kiện hiện tại được xử lý, trong khi invokeAndWait sẽ chờ đợi cho đến khi Runnable được thực thi trước khi tiếp tục.

  SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
      // Cập nhật giao diện người dùng ở đây
    }
  });
 2. repaint()revalidate(): Các phương thức này được sử dụng để yêu cầu hệ thống vẽ lại một phần của giao diện người dùng hoặc tính toán lại bố cục của các thành phần. Khi gọi, chúng sẽ ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh phương thức sleep()wait() trong Java?

middle

Nếu một đối tượng được gán thành null, Garbage Collector trong Java có giải phóng ngay bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó không?

middle

Sự khác biệt giữa Enumeration InterfaceIterator interface trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào