Câu hỏi

Cách để tránh phải liên kết với biến this trong các phương thức Event callback?

Câu trả lời

Để tránh phải liên kết với biến this trong các phương thức Event callback trong React, bạn có thể sử dụng một số cách sau:

1. Sử dụng Arrow Functions trong JSX

Arrow functions không có context this riêng, nên this trong arrow functions sẽ tham chiếu đến context this của phạm vi bên ngoài (thường là component).

Ví dụ:

class MyComponent extends React.Component {
 handleClick = () => {
  console.log(this); // 'this' tham chiếu đến instance của MyComponent
 }

 render() {
  return <button onClick={this.handleClick}>Click me</button>;
 }
}

2. Sử dụng Arrow Functions khi truyền Callback

Khi truyền callback, bạn có thể sử dụng arrow function ngay tại chỗ để đảm bảo this được liên kết đúng cách.

Ví dụ:

class MyComponent extends React.Component {
 handleClick() {
  console.log(this); // 'this' tham chiếu đến instance của MyComponent
 }

 render() {
  return <button onClick={() => this.handleClick()}>Click me</button>;
 }
}

3. Sử dụng Class Fields (Public Class Field...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa smart componentdumb component là gì?

middle

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

entry

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào