Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Tại sao chúng ta nên sử dụng Redux?

Câu trả lời

Redux là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để quản lý trạng thái (state) ứng dụng. Nó hoạt động tốt với các thư viện như React và Angular để xây dựng các ứng dụng phức tạp. Dưới đây là một số lý do tại sao Redux được sử dụng rộng rãi:

1. Quản lý trạng thái dễ dàng

Redux cung cấp một cách tiếp cận dự đoán được và nhất quán để quản lý trạng thái ứng dụng. Trạng thái của toàn bộ ứng dụng được lưu trữ trong một cấu trúc dữ liệu duy nhất gọi là "store", giúp dễ dàng theo dõi các thay đổi trạng thái và quản lý trạng thái ứng dụng.

2. Dễ dàng debug và phát triển

Redux hỗ trợ các công cụ như Redux DevTools, cho phép các nhà phát triển theo dõi các hành động, thay đổi trạng thái, và điều hướng qua lại giữa các trạng thái trước đó của ứng dụng. Điều này làm cho việc debug trở nên dễ dàng hơn và giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng.

3. Dễ dàng kiểm tra (testability)

Vì Redux sử dụng các hàm thuần túy (pure functions) cho reducers và hành động (actions), nó làm cho việc kiểm tra và viết unit tests trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra các reducers với các trạng thái và...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mô tả cách xử lý các event trong React?

expert

Thứ tự của các hook useInsertionEffect, useEffectuseLayoutEffect trong quá trình tạo ra component là gì?

middle

Làm thế nào để áp dụng validation trên Props trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào