Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Flow trong React là gì?

Câu trả lời

Flow là một trình kiểm tra kiểu tĩnh (static type checker) cho JavaScript, được phát triển bởi Facebook. Nó được thiết kế để tìm và báo cáo về các lỗi tiềm ẩn trong mã JavaScript thông qua việc phân tích kiểu dữ liệu của biến, hàm và các cấu trúc khác trong codebase của bạn.

Đặc điểm của Flow

  • Kiểm tra kiểu tĩnh: Flow giúp phát hiện lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu trước khi chạy mã, giúp giảm thiểu lỗi runtime.
  • Tích hợp với IDE: Flow có thể tích hợp với các môi trường phát triển tích hợp (IDE) để cung cấp thông tin kiểu dữ liệu và gợi ý mã nguồn trong quá trình phát triển.
  • Tùy chọn kiểm tra kiểu: Flow cho phép bạn chọn lựa giữa việc kiểm tra kiểu một cách chặt chẽ hoặc linh hoạt, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng comment kiểu dữ liệu trong mã nguồn.
  • Tương thích với ES6 và JSX: Flow hỗ trợ các tính năng mới nhất của JavaScript như ES6 và JSX, giúp nó trở thành công cụ kiểm tra kiểu mạnh mẽ cho các dự án hiện đại.

Cách hoạt động của Flow

Flow hoạt động bằ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa VirtualDOMShadowDOM là gì?

middle

Kể tên một số thư viện Flux phổ biến?

middle

StrictMode trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào