Câu hỏi

Tại sao nên dùng fragment thay vì div?

Câu trả lời

Dưới đây là lý do tại sao các fragment được đề xuất:

  • Fragment nhanh hơn m...
Bạn cần đăng nhập để xem