Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa class componentfunctional component trong Reactjs là gì?

Câu trả lời

Trong React, có hai loại chính để xây dựng components: class componentsfunctional components. Mỗi loại có đặc điểm và cách sử dụng riêng.

Class Components

 • Định nghĩa: Class components được định nghĩa bằng cách sử dụng ES6 classes. Chúng thường được sử dụng khi cần trạng thái (state) hoặc các phương thức lifecycle.
 • Trạng thái và Lifecycle: Class components cho phép bạn sử dụng các phương thức lifecycle như componentDidMount, componentDidUpdate, và componentWillUnmount. Chúng cũng cho phép sử dụng this.statethis.setState để quản lý trạng thái.
 • Cú pháp:
  class MyComponent extends React.Component {
   constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { /* initial state */ };
   }
  
   componentDidMount() {
    // Lifecycle method
   }
  
   render() {
    return <div>{/* content */}</div>;
   }
  }
 • Binding this: Trong class components, bạn cần chú ý đến việc binding this khi truyền phương thức của component như một callback.

Functional Components

 • Định nghĩa: Functional components được định nghĩa bằng cách sử dụng các hàm JavaScript thông thường. Trước đây, chúng thường được sử dụng cho các components không có trạng thái (stateless) hoặc không cần sử dụng đến lifecycle methods.
 • Hooks: Với sự giới thiệu của Hooks trong React 16.8, functional components nay có thể sử dụng trạng thái và các tính năng khác của React thông...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để có thể tạo ref trong React?

middle

Error Boundary được xử lý thế nào trong React?

middle

Components Composition trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào