Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Kể tên một số thư viện Flux phổ biến?

Câu trả lời

Flux là một kiến trúc ứng dụng được tạo ra bởi Facebook để sử dụng với thư viện React. Nó giúp tạo ra một luồng dữ liệu một chiều trong ứng dụng, giúp dễ dàng hơn trong việc theo dõi và quản lý trạng thái. Dưới đây là một số thư viện Flux phổ biến:

  1. Flux: Đây là thư viện Flux gốc được phát triển bởi Facebook. Nó cung cấp cấu trúc cơ bản của kiến trúc Flux, bao gồm Dispatcher, Stores và Actions.
  2. Redux: Mặc dù không phải là một thư viện Flux theo nghĩa truyền thống, Redux được lấy cảm hứng từ Flux và thường được sử dụng trong các ứng dụng React. Redux cung cấp một cách tiếp cận đơn giản hơn với một store duy nhất và các reducer để quản lý trạng thái.
  3. Alt: Alt là một thư viện Flux khác, cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và linh hoạt hơn so với thư viện Flux gốc. Nó cung cấp các tính năng như tự động tạo actions và stores, và hỗ trợ các tính năng như async data fetching.
  4. Reflux: Reflux là một thư viện Flux đơn giản hóa mô hình bằng cách loại bỏ Dispatcher. Nó tập tr...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh điểm khác nhau của useRefcreateRef trong React gì?

senior

Khi nào cần truyền props cho super() trong React?

middle

Làm thế nào để truyền một parameter vào một event handler hoặc callback?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào