Câu hỏi

Ưu điểm của việc sử dụng React Hooks là gì?

Câu trả lời

React Hooks là một tính năng được giới thiệu trong React 16.8, cho phép bạn sử dụng state và các tính năng React khác mà không cần phải viết một class. Việc sử dụng React Hooks mang lại nhiều ưu điểm:

1. Viết Component Dễ Dàng và Gọn Gàng

  • Sử dụng Function Components: Hooks cho phép bạn sử dụng state và các tính năng phụ trợ khác trong function components, giúp code trở nên gọn gàng và dễ đọc hơn so với class components.
  • Giảm Boilerplate Code: Không cần sử dụng các phương thức vòng đời của class như componentDidMount, componentDidUpdate, và componentWillUnmount, giảm lượng boilerplate code cần thiết.

2. Tái Sử Dụng Logic Một Cách Dễ Dàng

  • Custom Hooks: Cho phép bạn tạo ra các custom hooks riêng, giúp tái sử dụng logic trạng thái và phụ trợ một cách dễ dàng giữa các components.
  • Chia Sẻ Logic Không Liên Quan Đến UI: Hooks giúp chia sẻ logic không liên quan đến UI (ví dụ: đăng ký và hủy đăng ký sự kiện) mà không cần sử dụng các pattern phức tạp như render props hoặc higher-order components.

3...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm sao để ngăn các React component re-render?

middle

Sự khác biệt giữa ComponentContainer trong Redux là gì?

middle

Error Boundary được xử lý thế nào trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào