Câu hỏi

Ưu điểm của việc sử dụng React Hooks là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Về cơ bản, Hook nói chung cho phép trích xuất và sử dụng lại logic state phổ biến trên nhiều component mà không có gánh nặng của các...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail