Câu hỏi

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

Câu trả lời

React là thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook vào năm 2011. Nó được dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI) dạng Single Page. Một số tính năng nổi bật của Reactjs:

  • Sử dụng JSX: Trong React, thay vì thường xuyên sử dụng JavaScript để thiết kế bố cục trang web thì sẽ dùng JSX. JSX được đánh giá là sử ...
Bạn cần đăng nhập để xem