Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

Câu trả lời

ReactJS, thường được gọi đơn giản là React, là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook (nay là Meta) để xây dựng giao diện người dùng (UI) động và hiệu quả cho các ứng dụng web và di động. React được giới thiệu vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những công nghệ phát triển giao diện phổ biến nhất, được sử dụng bởi nhiều công ty lớn và dự án trên toàn thế giới.

Các tính năng nổi bật của ReactJS

1. Component-Based Architecture

ReactJS sử dụng kiến trúc dựa trên component, nghĩa là giao diện người dùng được chia thành các phần nhỏ, độc lập gọi là components. Mỗi component có thể quản lý trạng thái (state) của nó và được tái sử dụng trong ứng dụng, giúp việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

2. Virtual DOM

React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất bằng cách giảm thiểu số lượng cập nhật DOM thực tế. Khi trạng thái của một component thay đổi, React sẽ tạo ra một Virtual DOM tree mới và so sánh nó với phiên bản trước đó để xác định những thay đổi cần được thực hiện trên DOM thực tế. Điều này giúp tăng tốc độ và hiệu suất của ứng dụng.

3. One-Way Data Binding

React thực hiện một chiều dữ liệu ràng buộc (one-way data binding), nghĩa là dữ liệu trong ứng dụng chỉ ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Liệt kê một vài giới hạn của React?

senior

Làm thế nào để force một component re-render với Hooks trong React?

senior

Hooks có thay thế render props và** higher-order components (HOC)** không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào