Câu hỏi

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

entry
Ẩn câu trả lời detail

React là thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook vào năm 2011. Nó được dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI) dạng Single Page. Một số tính năng nổi bật của Reactjs:

  • Sử dụng JSX: Trong React, thay vì thường xuyên sử dụng JavaScript để thiết kế bố cục trang web thì sẽ dùng JSX. JSX được đánh giá là sử ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail