Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Làm thế nào để comment trong React?

Câu trả lời

Trong React, việc thêm comment vào mã JSX có thể hơi khác so với cách bạn thường thêm comment trong HTML hoặc JavaScript thuần túy. Điều này là do JSX là một cú pháp mở rộng cho JavaScript, được xử lý bởi Babel trước khi chuyển thành mã JavaScript mà trình duyệt có thể hiểu. Dưới đây là cách để thêm comment trong React:

Comment trong JSX

Để thêm comment trong JSX, bạn sử dụng cú pháp của comment trong JavaScript nhưng phải đặt nó bên trong dấu ngoặc nhọn {} vì JSX là JavaScript. Điều này cho phép bạn chèn một biểu thức JavaScript - trong trường hợp này là một comment - vào trong JSX.

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   {/* Đây là comment trong JSX */}
   <h1>Hello, World!</h1>
  </div>
 );
}

Comment trong nhiều dòng

Nếu bạn muốn comment nhiều dòng trong JSX, bạn vẫn sử dụng cùng một cú pháp nhưng mở rộng nó ra nhiều dòng.

...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trường hợp nào nên dùng shouldComponentUpdate() trong React?

middle

Sự khác biệt giữa VirtualDOMShadowDOM là gì?

middle

Tại sao React sử dụng className thay vì thuộc tính class?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào