Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Cách sử dụng nào là tốt nhất khi sử dụng các đối tượng Lazy trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, Lazy<T> là một tính năng hữu ích cho phép bạn khởi tạo một đối tượng một cách lười biếng, nghĩa là đối tượng chỉ được khởi tạo khi nó thực sự cần thiết, chứ không phải khi nó được khai báo. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách giảm thiểu chi phí khởi tạo cho các đối tượng nặng hoặc không thường xuyên được sử dụng. Dưới đây là một số cách sử dụng tốt nhất khi làm việc với các đối tượng Lazy<T> trong C#:

1. Sử dụng trong Các Tình Huống Khởi Tạo Tốn Kém

Sử dụng Lazy<T> cho các đối tượng mà việc khởi tạo của chúng tốn kém về tài nguyên hoặc thời gian. Điều này đặc biệt hữu ích cho các đối tượng mà việc khởi tạo đòi hỏi truy cập cơ sở dữ liệu, tệp tin, hoặc các nguồn tài nguyên khác mà có thể không luôn cần thiết ngay từ đầu.

2. Sử dụng Khi Cần Đảm Bảo Khởi Tạo Một Lần

Lazy<T> đảm bảo rằng đối tượng chỉ được khởi tạo một lần, ngay cả trong môi trường đa luồng. Điều này giúp tránh việc khởi tạo đối tượng nhiều lần, đảm bảo tính nhất quán và an toàn về luồng.

3. Tránh Khởi Tạo Không Cần Thiết

Trong một số trường hợp, có thể một đối tượng không bao giờ cần được sử dụng trong suốt vòng đời của ứng dụng. Sử dụng Lazy<T> giúp tránh vi...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên các loại lớp khác nhau trong C#?

middle

Phương thức MemberwiseClone() trong C# dùng để làm gì?

middle

Sự khác nhau giữa ActionResultJsonResult trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào