Câu hỏi

Cách xử lý lỗi trong Go như thế nào?

Câu trả lời

Trong Go, lỗi là một kiểu interface trong đó bất kỳ kiểu nào triển khia phương thức Error() đều được xem là lỗi. Go không có try/catch như các ngôn ngữ lập trình khác để xử lý lỗi. Thay vào đó chúng trả về dưới dạng bình thường. Cú pháo tạo interface lỗi:

type error_name interface {
   Error() string
}

Chúng ta sử dụng điều này bất cứ khi nào ta nhận thấy rằng có khả năng một hàm có thể bị sai trong quá trình chuyển đổi kiểu hoặc ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cách biểu diễn enums theo idiomatic trong Go là gì?

junior

Tại sao nên học Golang?

junior

Cú pháp vòng lặp for trong Golang như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào