Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Cái gì sẽ thay thế WCF trong .Net Core?

Câu trả lời

Trong .NET Core, Windows Communication Foundation (WCF) không được Microsoft bổ sung vào. Thay vào đó, Microsoft khuyến nghị sử dụng gRPC như một giải pháp thay thế cho WCF. gRPC là một framework mã nguồn mở, hiện đại và hiệu suất cao, được thiết kế để phát triển các dịch vụ phân tán

WCF, một công nghệ lâu đời trong .NET Framework, chủ yếu được sử dụng như một thư viện gọi thủ tục từ xa (RPC - Remote Procedure Call). Tuy nhiên, với sự ra đời của .NET Core và sau đó là .NET 5, Microsoft đã quyết định không bổ sung WCF vào nền tảng mới này. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang các công nghệ mới hơn và hiệu quả hơn như gRPC cho việc phát triển dịch vụ phân tán

Tại Sao gRPC?

gRPC được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng hiện đại, với các tính n...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trình biên dịch JIT là gì?

entry

BoxingUnboxing là gì ?

senior

Sự khác biệt giữa gRPC và WCF là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào