Câu hỏi

FCL trong .NET Core là gì?

Câu trả lời

FCL, viết tắt của Framework Class Library, là một thành phần quan trọng của .NET Framework, bao gồm một tập hợp toàn diện các lớp, giao diện, và các kiểu dữ liệu được sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào chức năng hệ thống. FCL hình thành nền tảng mà trên đó các ứng dụng, điều khiển và các thành phần được xây dựng trong môi trường .NET

FCL cung cấp các chức năng cốt lõi của kiến trúc .NET, bao gồm các công cụ và API cần thiết cho việc phát triển các loại ứng dụng khác nhau như ứng dụng console, ứng dụng giao diện người dùng Windows (GUI), ứng dụng web ASP.NET, dịch vụ Windows và web, ứng dụng hỗ trợ công việc, và các ứng dụng hướng dịch vụ sử dụng Windows Communication, dịch vụ Web XML, v.v.

Tính Năng và Vai Trò của FCL

  • Tái Sử Dụng và Tiêu Chuẩn Hóa: FCL cung cấp một bộ thư viện lớn, cho phép tái sử dụng mã nguồn và giảm thời gian phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng các lớp và API đã được xây dựng sẵn.
  • Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ: FCL được tích hợp với Common Language Runtime (CLR) của .NET Framework, cho phép sử dụng bởi tất cả ngôn ngữ lập trình .NET như C#, F#, ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Thư viện Lớp (.NET Standard) và Thư viện Lớp (.NET Core) là gì?

expert

Bạn có thể nêu sự khác biệt giữa .Net Core, Portable, Standard, Compact, UWP và PCL không?

junior

Những đặc điểm của .NET Core là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào