Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

MSIL là gì?

Câu trả lời

MSIL (MicroSoft Intermediate Language) được hiểu một cách ngắn gọn là ngôn ngữ thông dịch của .NET[2]. MSIL là tên gọi ban đầu khi .NET Framework được Microsoft phát triển[4]. Đây là ngôn ngữ trung gian, hoạt động như một bước trung gian giữa mã nguồn được viết bởi lập trình viên và mã máy mà máy tính có thể thực thi. Khi một chương trình .NET được biên dịch, nó được chuyển đổi thành MSIL trước khi được biên dịch tiếp thành mã máy tương ứng với hệ thống mà nó đang chạy trên. CIL (Common Intermediate Language...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

MSIL trong .Net là gì?

senior

Làm thế nào để chọn phiên bản mục tiêu của thư viện .NET Standard?

middle

Generic Host trong .NET Core là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào