Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Generic Host trong .NET Core là gì?

Câu trả lời

Generic Host trong .NET Core là một cơ sở hạ tầng chung để xây dựng và chạy ứng dụng dưới dạng dịch vụ (services). Nó cung cấp một cách chung để quản lý các thành phần chạy của ứng dụng và giúp tối ưu hóa quy trình khởi tạo và quản lý tài nguyên.

Generic Host thường được sử dụng trong các ứng dụng đa nhiệm hoặc microservices, nơi mà nhiều dịch vụ cần được chạy cùng m...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa .NET CoreMono là gì?

junior

Tài nguyên không quản lý (unmanaged resource) trong .NET là gì?

middle

Làm thế nào bạn có thể tạo Scope của riêng bạn cho một đối tượng Scoped trong .NET?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào