Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

.NET Standard là gì và tại sao chúng ta cần xem xét đến nó?

Câu trả lời

.NET Standard là một bộ đặc tả kỹ thuật về các API (Application Programming Interface) chung mà tất cả các kiểu triển khai của .NET cần phải hỗ trợ. Điều này giúp cho việc chia sẻ code giữa các nền tảng khác nhau trở nên dễ dàng hơn, bởi vì nó đảm bảo rằng các thư viện được viết theo .NET Standard có thể chạy trên tất cả các kiểu triển khai của .NET, bao gồm .NET Core, .NET Framework và Xamarin/Mono[2][3][4][7][8].

Chúng ta cần xem xét đến .NET Standard vì nó giúp tạo ra sự nhất quán trong các API trên các nền tảng .NET khác nhau, giảm thiểu sự phức tạp khi phát triển các thư viện có thể tái sử dụng trên nhiều ứng dụng và nền tảng. Điều này cũng giúp các nhà phát triển tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải viết lại code cho mỗi nền tảng cụ thể. .NET Standard cung cấp một cơ sở chung để các nhà phát triển có thể xây dựng các thư viện có khả năng tương thích rộng rãi, từ đó thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ giữa các dự án và cộng đồng[2][3][4].

Citations:
[1] https://topdev.vn/blog/anh-em-nha-net-phan-1/
[2] https://tuhocict.com/phan-biet-net-cor-net-framework-net-standard/
[3] https...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa Dịch vụ Hosted và Dịch vụ Windows là gì?

junior

.NET application domain là gì?

expert

Bạn có thể nêu sự khác biệt giữa .Net Core, Portable, Standard, Compact, UWP và PCL không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào