Câu hỏi

Cấu trúc dữ liệu đồ thị là gì?

Câu trả lời

Đồ thị là một loại cấu trúc dữ liệu phi tuyến tính bao gồm các đỉnh hoặc nút được kết nối bằng các cạnh hoặc liên kết để lưu trữ dữ liệu. Đồ thị có thể...

Bạn cần đăng nhập để xem