Câu hỏi

Chính xác thì các liên kết tĩnh trễ trong PHP là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Về cơ bản, thực tế là từ khóa self không tuân theo các quy tắc kế thừa giống nhau. self luôn phụ thuộc vào lớp mà nó được sử dụng. Điều này có nghĩa là nếu bạn tạo một phư...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail