Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

Câu trả lời

Các ưu điểm của Linked List bao gồm:

  1. Dễ mở rộng: Linked List linh hoạt trong việc mở rộng kích thước và thêm/xóa phần tử. Không cần phải cấp phát một phần bộ nhớ lớn ban đầu, và có thể thêm phần tử mới dễ dàng mà không ảnh hưởng đến các phần tử khác.
  2. Thêm/xóa hiệu quả: Việc thêm hoặc xóa phần tử ở đầu hoặc cuối của danh sách liên kết được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn so với mảng.
  3. Dễ dàng chèn và xóa ở vị trí bất kỳ: Linked List cho phép chèn và xóa phần tử ở bất kỳ vị trí nào mà không cần di chuyển các phần tử khác.
  4. Động...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong singly-linked list, vòng lặp (cycle/loop) là gì?

middle

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

junior

Có những loại Linked Lists nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào