Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Trong React, có nên cập nhật state trực tiếp không, tại sao?

Câu trả lời

Trong React, bạn không nên cập nhật state trực tiếp vì những lý do sau:

1. Tính bất biến của State

State trong React được coi là bất biến, nghĩa là bạn không nên thay đổi (mutate) nó trực tiếp. Thay vào đó, bạn nên sử dụng phương thức setState() (trong class components) hoặc hook useState() (trong function components) để cập nhật state. Việc này giúp React theo dõi các thay đổi và quản lý việc cập nhật DOM một cách hiệu quả.

2. Cập nhật State Đồng Bộ

React có thể gom chung nhiều lần cập nhật state vào một lần để tối ưu hóa hiệu suất. Khi bạn cập nhật state trực tiếp, React không thể phát hiện được sự thay đổi này và không thể quản lý việc cập nhật DOM một cách chính xác.

3. Re-render Component

Khi sử dụng setState() hoặc useState(), React sẽ biết khi nào cần re-render component dựa trên sự thay đổi của state...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

middle

Bạn sẽ sử dụng flushSync trong ReactJS khi nào?

expert

Ưu điểm của React so với Vuejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào