Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa VirtualDOMShadowDOM là gì?

Câu trả lời

Trong phát triển web, Virtual DOM và Shadow DOM là hai khái niệm quan trọng nhưng hoàn toàn khác biệt. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

Virtual DOM

  • Khái niệm: Virtual DOM là một bản sao nhẹ của Real DOM. Nó là một cấu trúc dữ liệu JavaScript mà thư viện như React sử dụng để cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thiểu số lượng cập nhật DOM thực tế.
  • Cách hoạt động: Khi trạng thái của ứng dụng thay đổi, React sẽ cập nhật Virtual DOM trước. Sau đó, nó so sánh Virtual DOM với bản sao trước đó để xác định những thay đổi cần thiết và chỉ áp dụng những thay đổi đó lên Real DOM.
  • Mục đích: Mục đích chính của Virtual DOM là tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng bằng cách giảm thiểu số lượng và phạm vi của các thao tác DOM, vốn là tốn kém về mặt hiệu suất.

Shadow DOM

  • Khái niệm: Shadow DOM là một công nghệ web cho phép bạn tạo ra các DOM độc lập và ẩn cho các phần tử web, giúp đóng gói HTM...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao chúng ta cần 1 thuộc tính key trong React?

senior

Làm thế nào để cập nhật status trên một đối tượng lồng nhau với useState()?

middle

Store trong redux là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào