Câu hỏi

Có những trường hợp sử dụng thực tế nào của các toán tử bit (bitwise operators)?

Câu trả lời

Các toán tử bit được sử dụng trong nhiều trường hợp thực tế như:

  1. Xử lý dữ liệu nén: Sử dụng các phép toán bit để nén và giải nén dữ liệu.
  2. Tối ưu hóa bộ nhớ: Đối với các thiết bị có tài nguyên hạn chế, bit manipulation giúp tối ưu hóa việc sử dụng bộ n...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các toán tử >>>>> là gì?

middle

Khái niệm Bit Masking là gì?

entry

Bit là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào