Câu hỏi

Byte là gì?

Câu trả lời

Byte là đơn vị thông tin cơ bản trong máy tính, thường được sử dụng để đo lường dung lượng lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu. Một byte bao gồm 8 bit và có thể biểu diễn một trong...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phép toán XOR (^) hoạt động như thế nào?

middle

Ưu điểm của việc sử dụng các phép toán bit (bitwise operations) là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các toán tử >>>>> là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào