Câu hỏi phỏng vấn Bit Manipulation
Câu hỏi

Ưu điểm của việc sử dụng các phép toán bit (bitwise operations) là gì?

Câu trả lời

Các ưu điểm của việc sử dụng phép toán bit bao gồm:

  1. Hiệu suất cao: Phép toán bit thường thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các phép toán số học thông thường.
  2. Tiết kiệm bộ nhớ: Các phép toán bit cần ít bộ nhớ hơn so với các phép toán số học truyền thống, tiết ki...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phép toán XOR (^) hoạt động như thế nào?

junior

Byte là gì?

middle

Có những trường hợp sử dụng thực tế nào của các toán tử bit (bitwise operators)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào