Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Có thể sử dụng cả Web MVC và **We...

Câu trả lời

Có, bạn có thể sử dụng cả Spring Web MVC và Spring WebFlux trong cùng một ứng dụng, nhưng cần lưu ý một số điểm quan trọng. Spring Web MVC và Spring WebFlux đều là phần của Spring Framework, nhưng chúng được thiết kế cho các mô hình lập trình khác nhau. Spring Web MVC được xây dựng trên mô hình servlet và chủ yếu được sử dụng cho ứng dụng web dựa trên mô hình blocking I/O, trong khi Spring WebFlux được thiết kế cho mô hình lập trình phản ứng (reactive programming) và non-blocking I/O.

Để sử dụng cả hai trong cùng một ứng dụng, bạn cần cân nhắc cấu trúc ứng dụng của mình để đảm bảo rằng các phần của ứng dụng sử dụng Web MVC và WebFlux không gây xung đột với nhau. Một số điểm cần lưu ý bao gồm:

  1. Cấu hình: Bạn cần phải cấu hình cẩn thận để đảm bảo rằng Spring Container có thể quản lý đúng các bean và component cho c...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Session scope trong Spring có mục đích gì?

middle

Làm thế nào để validate dữ liệu form trong Spring Web MVC Framework?

middle

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào