Câu hỏi

Có vấn đề gì khi dùng namespace mặc định?

Câu trả lời

Chỉ sử dụng namespace mặc định, sẽ trở nên khó khăn theo thời gian để có được cái nhìn tổng quan về tất cả các ứng dụng bạn có thể quản lý trong cụm của mình. Namespace giúp dễ dàng tổ chức các ứng dụng thành các nhóm có ý nghĩa, chẳng hạn như namespace của tất cả các ứng dụng giám sát và namespace cho tất cả các ứng dụng bảo mật, v.v.

Namespace cũng có thể hữu ích để quản lý môi trường Blue/Green trong đó mỗi namespace có thể bao gồm một phiên bản ứ...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Các điều cần biết để bảo mật Kubernetes?

entry

Các kiểu dịch vụ K8 nào khác nhau chạy trên một nút?

middle

Làm sao để chạy Kubernetes cục bộ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào