Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Hãy liệt kê các công cụ DevOps hay sử dụng?

Câu trả lời

DevOps là một phương pháp nhằm tăng năng suất và chất lượng của quá trình phát triển sản phẩm. Các công cụ chính được sử dụng trong phương pháp này là:

  • Version Control System. Vd.: git.
  • Continuous Integration. Vd.: Jenkins
  • Continuous Testing. Vd.: Selenium
  • Configuration Management & Deployment. Vd.:Puppet, Chef, Ansible
  • ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DevOps pipeline là gì?

middle

Hãy phân biệt giữa continous testingautomation testing?

entry

Kỹ sư DevOps là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào