Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

CoreCLR trong .Net là gì?

Câu trả lời

CoreCLR trong .NET là một môi trường thực thi .NET, đóng vai trò là trái tim của .NET Core, thực hiện các chức năng như quản lý bộ nhớ, thu gom rác (garbage collection), và biên dịch mã trung gian (Intermediate Language - IL) thành mã máy. CoreCLR là một phiên bản tối ưu hóa và đa nền tảng của CLR truyền thống, có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux và macOS.

CoreCLR sử dụng trình biên dịch JIT (Just-In-Time) để biên dịch mã IL sang mã máy tại thời điểm chạy, giúp ứng dụng thực thi hiệu quả trên nền tảng mà nó đang chạy. Mặc dù có cùng tên gọi với JIT compiler của .NET Framework, JIT compiler của CoreCLR được thiết kế độc lập và không phải là JIT của .NET Framework.

CoreCLR là một phần của .NET Core, một fra...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Để deployment cho các ứng dụng .NET Core chúng ta sẽ làm như thế nào?

middle

Framework Class Library (FCL) trong .Net là gì?

senior

Tại sao .NET sử dụng trình biên dịch JIT thay vì chỉ biên dịch mã một lần trên máy đích?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào