Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

CSS Preprocessor là gì?

Câu trả lời

CSS Preprocessor là một công cụ giúp lập trình viên viết mã CSS một cách nhanh chóng, hiệu quả và có cấu trúc rõ ràng hơn. Nó là một ngôn ngữ kịch bản mở rộng của CSS, cho phép sử dụng các biến, hàm, mixins, nesting, inheritance, và nhiều tính năng khác không có sẵn trong CSS thuần túy. CSS Preprocessor sau đó sẽ biên dịch (compile) mã nguồn này thành CSS thuần túy để trình duyệt có thể hiểu và áp dụng cho trang web.

Các CSS Preprocessor phổ biến bao gồm SASS/SCSS, LESS, Stylus, và PostCSS. SASS và SCSS là hai cú pháp khác nhau của cùng một preprocessor, với SCSS có cú pháp gần giống với CSS hơn và SASS có cú pháp ngắn gọn hơn.

Sử dụng CSS Preprocessor giúp lập trình viên có thể:

  • Tái sử dụng mã: thông qua việc sử dụng biến và mixins.
  • Tổ chức mã: bằng cách chia nhỏ mã thành nhiều file nhỏ hơn và sử dụng @import để kết hợp chúng.
  • *Tối ưu hóa quy trình làm việc...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Calc trong CSS dùng để làm gì?

junior

Marginpadding trong CSS khác nhau thế nào?

middle

Có những cách nào để ẩn một phần tử với CSS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào