Câu hỏi

CTS là gì?

Câu trả lời

CTS có thể đề cập đến nhiều khái niệm khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh:

  1. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, CTS viết tắt của "Common Type System" là một phần của .NET Framework của Microsoft, chuẩn hóa các kiểu dữ liệu của tất cả các ngôn ngữ lập trình sử dụng .NET để giao tiếp dễ dàng và mượt mà giữa các ngôn ngữ .NET này[1].

  2. Trong lĩnh vực pháp lý và kinh doanh, CTS cũng có thể là viết tắt của "Chứng thư số", một loại chứng thư điện tử do đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số cấp, có chức năng xác định danh tính của doanh nghiệp và chứng minh tính hợp lệ, hợp pháp của chữ ký số[2].

  3. Trong lĩnh vực tài chính, CTS cũng là tên viết tắt của "CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam", một công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan[3].

  4. Trong y học, CT...

Bạn cần đăng nhập để xem