Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Danh sách liên kết có hiệu quả hơn mảng?

Câu trả lời
  1. Chèn và xoá
  • Quá trình chèn và xoá là rất tốn kém trong mảng vì phải tạo các phần tử mới và dịch chuyển các phần tử đã có.
  • Nhưng trong danh sách liên kết, các thao tác này dễ dàng hơn vì chỉ cập nhật địa chỉ hiện tại trong con trỏ tiếp theo của một nút.
  1. Cấu trúc dữ liệu động
  • Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu động có nghĩa là không cần cho kích thước ban đầu khi tạo, nó có thể mở rộng hay co lại theo thời gian bởi quá trình cấp phát hay thu hồi của bộ nhớ.
  • Trong k...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cấu trúc dữ liệu heap là gì?

junior

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

senior

In chế độ xem bên trái của bất kỳ cây nhị phân nào

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào