Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Design pattern trong Java?

Câu trả lời

Trong java, các pattern rất linh hoạt và dễ dàng xác định code lặp lại không mong muốn. Kiến trúc phần mềm có thể tuỳ chỉnh theo từng yêu cầu. Một vài lợi ích của sử dụng design pattern trong Java:

  • Có thể tái sử dụng cho nhiề...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte trong Java là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Serial garbage collectorThroughput garbage collector trong Java là gì?

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu floatdouble trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào