Câu hỏi

DevOps khác với Agile như thế nào?

Câu trả lời

DevOps khác với Agile như thế nào?
Agile DevOps
Định nghĩa Agile đề cập đến một cách tiếp cận lặp đi lặp lại, tập trung vào sự cộng tác, phản hồi của khách hàng và các bản phát hành nhỏ, nhanh chóng. DevOps được coi là một thực tế đưa các nhóm phát triển và nhóm hoạt động lại gần nhau.
Mục đích Agile giúp quản lý các dự án phức tạp. Mô hình chính của DevOps là quản lý các quy trình kỹ thuật từ đầu đến cuối.
Công việc Mô hình agile tập trung vào những thay đổi liên tục. DevOps tập trung vào kiểm thử và phân phối liên tục.
Thực hiện Agile có thể được thực hiện dựa trên những chiến lược có sẵn như sprint, safe and scrum. Mục tiêu chính của DevOps là tập trung vào cộng tác, vì vậy nó không có bất kỳ framework được chấp nhận phổ biến nào.
Kỹ năng team Phát triển nhanh, nhấn mạnh đào tạo tất cả các thành viên trong nhóm để có kỹ năng đồng đều. DevOps chia và dàn trải kỹ năng giữa các nhóm phát t...
Bạn cần đăng nhập để xem