Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index trong SQL Server?

Câu trả lời

Nếu không có index trong SQL Server, việc truy vấn dữ liệu sẽ trở nên chậm chạp và kém hiệu quả, đặc biệt là với các bảng dữ liệu lớn. Khi một truy vấn được thực hiện mà không có sự hỗ trợ của index, SQL Server sẽ phải thực hiện một table scan, tức là quét qua toàn bộ bảng để tìm kiếm dữ liệu cần thiết. Điều này không chỉ tiêu tốn nhiều thời gian hơn mà còn tăng tải cho hệ thống, làm giảm hiệu suất tổng thể của cơ sở dữ liệu

Index giúp tăng tốc độ truy vấn bằng cách cung cấp một phương pháp truy xuất nhanh chóng tới các dòng trong bảng, giống như cách mục lục giúp bạn tìm kiếm thông tin trong một quyển sách mà không cần phải đọc từng trang. Khi không có index, mỗi truy vấn đều cần phải xem xét từng hàng một, dẫn đến việc tăng đáng kể thời gian xử lý, đ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Stored Procedures trong SQL Server là gì?

junior

Trong SQL Server, một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại không?

middle

Default trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào