Câu hỏi

Linked Server là gì?

Câu trả lời

Linked Server là một cơ chế trong SQL Server cho phép kết nối từ một SQL Server tới một database server khác, có thể là SQL Server hoặc các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu khác. Cơ chế này giúp việc truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu từ một server ở xa trở nên thuận tiện hơn, qua đó tạo điều kiện cho việc quản lý và tương tác dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau một cách linh hoạt và hiệu quả[2][6][7].

Citations:
[1] https://topdev.vn/blog/sql-server-la-gi/
[2] http://chiencong.com/tao-linked-server-trong-sql-server
[3] https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/toan-tap-ve-sql-server-cho-nguoi...

Bạn cần đăng nhập để xem