Câu hỏi

Filegroup trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Filegroup là một khái niệm quan trọng, được sử dụng để nhóm các tệp dữ liệu của cơ sở dữ liệu lại với nhau cho mục đích phân bổ và quản lý. Mỗi cơ sở dữ liệu trong SQL Server bao gồm ít nhất hai tệp hệ thống: một tệp dữ liệu và một tệp nhật ký. Tệp dữ liệu chứa dữ liệu và các đối tượng như bảng, chỉ mục, thủ tục lưu trữ và chế độ xem. Tệp nhật ký chứa thông tin cần thiết để khôi phục tất cả các giao dịch trong cơ sở dữ liệu. Các tệp dữ liệu có thể được nhóm lại trong các filegroup để mục đích phân bổ và quản lý

SQL Server hỗ trợ bốn loại filegroup:

  1. Primary Filegroup: Là filegroup mặc định khi tạo cơ sở dữ liệu mới. Nó chứa tệp dữ liệu chính và bất kỳ tệp dữ liệu phụ nào không được đặt vào filegroup khác. Tất cả các đối tượng hệ thống được đặt trong filegroup chính này
  2. Secondary/User-defined Filegroups: Là các filegroup được người dùng tạo ra. Chúng được sử dụng để quản lý dữ liệu của cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn giữ các bảng được truy cập nhiều trên các đĩa nhanh hơn, bạn có thể tạo một filegroup phụ và một bảng trong đó
  3. Memory-optimized Filegroup: Được sử dụng để lưu trữ các bảng và biến bảng In-memory OLTP. Để tạo một bảng tối ưu hóa bộ nhớ trong cơ sở dữ liệu SQL, chúng ta phải tạo mộ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cổng TCP/IP nào mà SQL Server chạy?

middle

Sự khác biệt giữa mệnh đề Having và mệnh đề Where trong SQL Server là gì?

senior

Hash table index trong SQL Server hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào