Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Nếu một đối tượng được gán thành null, Garbage Collector trong Java có giải phóng ngay bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó không?

Câu trả lời

Khi một đối tượng trong Java được gán thành null, điều này chỉ ra rằng đối tượng đó không còn được tham chiếu nữa. Tuy nhiên, việc gán null không đồng nghĩa với việc bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó sẽ được Garbage Collector (GC) giải phóng ngay lập tức.

Garbage Collector trong Java hoạt động dựa trên các thuật toán phức tạp và thực hiện quét qua heap để xác định các đối tượng không còn được tham chiếu. Khi GC xác định được rằng một đối tượng không còn tham chiếu nào đến nó, đối tượng đó được coi là đủ điều kiện để được...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tầm quan trọng của phương thức hashCode() equals() trong Java là gì?

senior

Mục đích của việc sử dụng RMISecurityManager trong RMI là gì?

middle

Trong Java có các kiểu dữ liệu nào? AutoboxingUnboxing là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào