Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Mục đích của việc sử dụng `RMISec...

Câu trả lời

Trong Java RMI (Remote Method Invocation), RMISecurityManager là một lớp quản lý bảo mật được sử dụng để định nghĩa chính sách bảo mật cho các ứng dụng RMI. Mục đích chính của việc sử dụng RMISecurityManager là để cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung cho các ứng dụng phân tán bằng cách kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên hệ thống như tệp và mạng từ mã được tải từ xa.

Khi một ứng dụng RMI chạy, nó có thể tải và thực thi mã từ các nguồn không đáng tin cậy trên mạng. Điều này tạo ra một rủi ro bảo mật vì mã từ xa có thể cố gắng thực hiện các hành động độc hại, như đọc hoặc ghi các tệp hệ thống, mở các kết nối mạng đến các máy chủ độc hại, hoặc thực hiện các hành động khác có thể gây hại cho hệ thống hoặc dữ liệu người dùng. RMISecurityManager giúp giảm thiểu rủi ro này bằng cách áp đặt các chính sách bảo mật mà mã từ xa ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Exception trong Java là gì?

middle

Có thứ gì giống như static-class trong Java không?

senior

Giải thích về MarshallingDemarshalling trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào