Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

GKE là gì?

Câu trả lời

GKE là Google Kubernetes Engine dùng cho quản lý và điều phối container Docker. Vớ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao để chạy Kubernetes cục bộ?

junior

What is a Pod?

senior

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào