Câu hỏi

Các loại cân bằng tải với Kubernetes là gì?

Câu trả lời

Cân bằng tải là một trong những cách phổ biến và tiêu chuẩn để hiển thị các dịch vụ. Có hai loại cân bằng tải trong K8s và chúng là:

  • Internal load balancer - Loại cân bằng n...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Operator là gì?

junior

What is Kubernetes, exactly?

senior

Làm thế nào chúng ta có thể chuyển tiếp cổng '8080 (container) -> 8080 (service) -> 8080 (ingress) -> 80 (browser) và nó có thể được thực hiện như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào