Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

Câu trả lời
  • Quy trình cài đặt của K8s rất phức tạp nhưng nếu nó được cài đặt một lần thì cụm này rất mạnh mẽ. Mặt khác, quá trình cài đặt Docker Swarm rất đơn giản nhưng cụm không mạnh mẽ chút nào.
  • Kubernetes có thể xử lý quy mô ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

entry

Làm cách nào để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của POD?

junior

Các điều cần biết để bảo mật Kubernetes?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào