Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

HTML Preprocessor là gì và bạn biết gì về nó?

Câu trả lời

Một HTML Preprocessor là một công cụ hoặc phần mềm được sử dụng để tạo mã HTML thông qua một ngôn ngữ hoặc cú pháp đặc biệt trước khi trang web được tải lên trình duyệt. Công cụ này cho phép các nhà phát triển viết mã theo một cách linh hoạt và mạnh mẽ hơn, thường bằng cách sử dụng các biến, hàm, và các cấu trúc điều khiển logic, sau đó "biên dịch" hoặc "xử lý" mã đó thành HTML thuần túy để trình duyệt có thể hiểu và hiển thị.

Các HTML Preprocessor giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của nhà phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như:

  • Tái sử dụng mã: Cho phép sử dụng lại các phần mã như header, footer, hoặc các thành phần UI khác trên nhiều trang, giảm thiểu sự trùng lặp và tăng tính nhất quán.
  • Sử dụng biến và hàm: Cho phép định nghĩa biến và hàm, giúp quản lý và cập nhật dễ dàng các giá trị...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa thẻ <meter> và thẻ <process> trong HTML là gì?

middle

Thẻ meta được dùng để làm gì trong HTML?

middle

Thuộc tính target trong HTML để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào