Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Kể tên một số nhược điểm của Hash index trong SQL Server?

Câu trả lời

Hash indexes trong SQL Server có một số nhược điểm quan trọng cần lưu ý:

  1. Chỉ hỗ trợ tìm kiếm bằng đẳng thức: Hash indexes chỉ hiệu quả cho các truy vấn sử dụng toán tử bằng đẳng thức (=). Chúng không hỗ trợ các truy vấn dựa trên phạm vi (ví dụ: <, >, BETWEEN) hoặc các truy vấn sử dụng toán tử LIKE
  2. Xử lý va chạm: Khi nhiều giá trị khóa được băm vào cùng một giá trị băm (gọi là va chạm băm), hiệu suất có thể giảm do phải xử lý các chuỗi va chạm. Điều này đặc biệt quan trọng khi số lượng bucket không đủ lớn so với số lượng khóa duy nhất
  3. Không hỗ trợ tìm kiếm dựa trên phạm vi: Hash indexes không hỗ trợ các truy vấn tìm kiếm dựa trên phạm vi hoặc sắp xếp dữ liệu. Điều này làm giảm tính linh hoạt và khả năng sử dụng của chúng trong một số tình huống
  4. Quản lý va chạm: SQL Server sử dụng phương pháp liên kết danh sách để quản lý va chạm trong hash ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Định nghĩa các thuộc tính ACID trong SQL Server là gì?

senior

Giải thích sự khác biệt về cách sử dụng giữa User defined functions (UDF)Stored procedure trong SQL Server?

middle

Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào